Arveprinsessens historie

Engang for mange, mange år siden (faktisk mere end 177) levede der en prinsesse med navnet Caroline. Hun var ikke blot prinsesse, hun var nemlig arveprinsesse. Hun var gift med Ferdinand, der var chef for dragonregimentet i Århus. Ferdinand var lidt af en skidt karl; han kunne godt lide spil og fremmede damer, så det brugte han mange af sine penge på. Men heldigvis havde Caroline sine egne penge - og andre interesser. Hun syntes, det var en god idé at bruge nogle af pengene på, at små børn kunne have det godt, mens deres forældre var på arbejde. Den 22. november 1836 åbnede Arveprinsesse Carolines Børneasyl og blev dermed Danmarks anden daginstitution.

Der var kun 17 børn indmeldt i lokalerne på Frue Kirkerist, en adresse vi ikke kender i nutidens Århus. Asylmoderen, Madam Uth, skulle tage sig af børnene med 'en kærlighedsfuld og ægte kristelig moderhånd.' På et tidspunkt var der indskrevet 80 børn, og set med vores nutidige øjne kan man betvivle, hvor stor en omsorg, der har været for det enkelte barn på trods af, at der på det tidspunkt tillige var ansat en medhjælper.

Det daværende offentlige system var ikke som det, vi kender i dag, så asylets beståen var afhængig af gavmilde borgeres velvilje. I 1859 om- og udbygges asylet, så det bliver mere tidssvarende, i 1883 indlægges vand, og i 1914 kunne man tænde for det elektriske lys for første gang. Samtidig var børnene nu ikke længere henvist til et lokum i gården men kunne sætte sig på et nymodens wc.

I disse år udviklede byen sig med stormskridt. Den før så lyse og venlige placering på Frue Kirkerist var nu pga. naboernes nybyggeri blevet både mørk og trist. Så behovet for nye lokaler var presserende. For første gang viser kommunen sin velvillighed og forærer Asylet en 1064 kvadratmeter stor grund på hjørnet af Samsøgade og Hjarnøgade. Lokalerne på Frue Kirkerist blev derfor i 1919 erstattet af et fint nyt hus i Hjarnøgade - dengang var det næsten på landet!

Den 15 februar 2005 slog vi dørene op for et totalt renoveret hus. Samtidig med renovationen fik vi en ny status som integreret institution. Vi er nu et helt hus med 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn og en pædagogik der bygger på leg og venskaber.

Hvorvidt Arveprinsesse Caroline levede lykkeligt til sine dages ende, vides ikke med sikkerhed, men en ting er helt sikker: Arveprinsesse Carolines Børneasyl, lever i bedste velgående!

Hjemmeside sponseret af 3d-empire Simon og Elliot's far