Personale

Sammenhold - udviklende miljø

Et godt personalesamarbejde bygges op på den enkelte ansattes humane og demokratiske menneskesyn. Nøgleordene er selvværd, gensidig tillid og respekt samt en måde at samarbejde på, som på alm. dansk kan kaldes " at opføre sig ordentlig ".

Vi har en ledelsesstruktur der ligger op til stor fælles ansvarlighed. Arbejdspladsens trivsel starter altid med ledelsen, men ledelse alene gør det ikke. Hver enkelt medarbejder og det samlede personale har ansvar for, at alle har det optimalt, udvikler sig og lader det smitte af på børnene og samarbejdet med forældrene. Vi har alle en del af ansvaret for, hvordan personalesamarbejdet " har det " her hos os. Som medarbejder og ledelse tager vi hver især vores del af ansvaret.

Vi uddelegerer de fleste arbejdsopgaver mellem os i tillid til, at alle vil opnå det bedste resultat til fælles gavn og glæde.

Vi har som personalegruppe arbejdet sammen i mange år og er på den måde blevet en del af den kultur, der er hjarnøgade. Vi tør godt sige hvad vi mener og vise vores følelser. Vi tror på os selv fagligt og personligt og til at sige ja til nye udfordringer. Vi er gode til at støtte, lytte og spørge ind til hinanden. Vores kemi passer godt sammen, vi er glade for at komme på arbejde, vi kender hinandens stærke og svage sider og vi er gode til at grine og have det sjovt sammen.

Her i huset er vi 16 ansatte. 10 pædagoger, 5 medhjælpere, og en deltids "Madmor". Vi har altid medarbejdere ansat af begge køn, hvilket er med til at give en god kemi i gruppen."

Hjemmeside sponseret af 3d-empire Simon og Elliot's far