Relations skemaer

Med den åbne struktur, vi har valgt, er det vigtigt for os at vide, at vi kommer rundt om alle børn. Som et rigtig godt og brugbart materiale bruger vi et relationsskema; et redskab, der hjælper os med at sikre en god og gensidig kontakt børn og voksne imellem, og at ingen er gemt eller glemt. Det er vigtigt at udvikle børnenes tilknytningsevne, som er en forudsætning for at kunne indgå og fungere i tætte relationer. Relationsskemaet bruger vi til at sætte det enkelte barn i fokus og til at finde ud af, om barnet fungerer optimalt eller har brug for hjælp og støtte. Sammenholdt med vores daglige snak med og om børnene er relationsskemaerne en betydningsfuld metode til at få et overblik over børnenes trivsel.

Skemaet består af alle børnenes navne og udfyldes på den måde, at hver af de voksne kan/må give hvert barn én af følgende farver:

Rød

De børn, der går ind i dig med træsko på; de børn du giver privilegier; de børn du forstår og holder af.

Sort

De børn, der ’bringer dit pis i kog’; de børn du bliver mere vred på, end situationen tillader; de børn, du ikke forstår.

Blå

De børn, der ikke kontakter dig; de børn, du ikke kontakter

Grøn

De børn, du har en udmærket kontakt med, men som er ikke helt ’røde’.

Når vi en sjælden gang oplever, at næsten alle har givet det samme barn blå farve, flytter vi meget bevidst fokus over på det pågældende barn. Som oftest viser det sig, at det at flytte fokus er nok til at relationerne ændrer sig. Hvis ikke kan det blive nødvendigt at inddrage nogle af vores samarbejdspartnere: Forældrene, f.eks. en talepædagog, skolepsykologisk rådgivning eller andre.

Hver tredje måned har vi skemaet som fast punkt på vores personalemøde. Vi har fundet ud af, at det er en vældig god måde at komme rundt om alle børnene på. Selvom vi ikke er så begejstrede for faste strukturer som skemaer, er netop relationsskemaet meget brugbart hos os
Hjemmeside sponseret af 3d-empire Simon og Elliot's far