Vores værdier

Vægt på de bløde værdier Hvordan defineres en blød værdi? Der er ligeså mange bud på det, som der er mennesker til, og det er svært at beskrive, fordi bløde værdier er usynlige og luftige. Et eksempel: Vi har lige spist vores mad og alle mand er i garderoben og skal have tøj og sko på, så vi kan komme på legepladsen. Nogle børn klarer det meste selv, nogle skal have meget hjælp, og nogle er meget langsomme og vil faktisk helst blive inde. Det ved vi som voksne og giver de langsomme tid til at sidde og være de sidste med det resultat, at der bliver snakket og hygget lidt mere om de børn. I stedet for kunne vi skynde på børnene fra starten, måske råbe højt og opnå en stresset og irriterende stemning i garderoben. Det handler om tid og respekt for, at vi ikke er ens: Er det så forfærdeligt vigtigt, at alle er på legepladsen på samme tid?

Bløde værdier handler om at blive set, læst og forstået. Det kræver, at vi som voksne er opmærksomme og nærværende, at vi respekterer børnenes følelser og giver lov til at vise dem.

Vi bruger meget tid på 'bare at være', at give og få knus og kram, at snakke med børnene om, hvad de oplever, og at svare på alt det, børnene vil have svar på! Og vi bruger meget tid på at gøre vores gode intentioner synlige, så de ikke bare er et punkt på vores hjemmeside! F.eks. bruger vi gerne fire timer på at lave bål, bage fladbrød og med velbehag spise dem bagefter

Regler for børn og voksne i Hjarnøgade

Vi har ikke ret mange regler, da regler ofte er til for at blive brudt. Det er svært eller nærmest umuligt at lave regler, som skal gælde for alle børn og voksne. Det ville betyde, at vi voksne skulle være politibetjente, men regler er til af sikkerhedmæssige grunde.

Leg og venskaber

Her i børnehaven prioriterer vi legen højt, da vi betragter legen som den vigtigste aktivitet for barnets personlighedsudvikling. Gennem legen lærer børnene sig selv og deres kammerater at kende. De udvikler deres evne til fordybelse og koncentration samtidig med, at de bruger og udvikler deres sprog og motorik. I legen kan børnene bearbejde indtryk og oplevelser og udvikle deres identitet ved at afprøve forskellige roller. Legene afspejler oftest den virkelighed, som børnene befinder sig i. De kan blive inspireret af egne oplevelser, af de voksnes hverdag, af fjernsyn, computerspil, film og reklamer. Vi ser dog også stadig 'de gamle lege': far, mor og børn; fangeleg; den gode og onde lege, fantasilege, bygge hule; lege med biler/togbane og klodser.

Vi respekterer børnenes lege og det, der interesserer dem. Vi forsøger at give dem tid ved at afbryde deres leg så lidt som muligt. Ved at indgå i forskellige lege udvikler børnene sociale kompetencer. De lærer at kunne sætte sig ind i andres følelser, at kunne sætte sig selv til side og acceptere andres idéer samt at kunne gå på kompromis og derved udvikle 'forhandlingsevnen'. 

Børnene leger i forskellige sammensat grupper, nogle gange er de mange i legen, andre gange få, nogle gange er det kun det sammen køn der leger sammen, andre gange er det blandet kønnene imelle. Det er vigtigt for barnet at kunne lege i små og store grupper. Det er samtidig vigtigt for barnet at få troen på, at dets idéer er lige så gode som andres, da børn med en god fantasi og en god forhandlingsevne er højt værdsatte af de andre børn. Disse sociale kompetencer er grundlæggende for at kunne fungere i de fællesskaber, som vi mennesker skal være en del af livet igennem. I det daglige er det vigtigt for børnene med udfordringer, der kan give succesoplevelser. Barnet kan så sige: 'Jeg er god til..' og kan mærke, at det har overskredet sine grænser ved at turde noget. Det er en god oplevelse at blive stolt og glad for det, man kan. F.eks. når barnet har klaret udfordringen ved at kravle op af skovens stejleste skrænt, at stå deroppe med stoltheden malet i ansigtet, en halv meter højere og kunne sige: "Jeg turde! Jeg er skide god!"

Eller stoltheden og glæden ved at:
  • kunne tisse på wc'et første gang
  • kunne cykle på tohjulet cykel
  • deltage i et teaterstykke
  • få lavet en gipsmaske
  • tegne det første menneske
  • turde klatre op på klatrestativet
  • mærke jeg har en bedste ven
  • kunne tage tøj på selv

Barndommens gade, hvor venskabet gror, er nu flyttet ind i Institutionen. Hjarnøgade har fået en central betydning. Det er her, børnene knytter deres første venskaber og sociale relationer opstår. Vores åbne struktur giver mulighed for at knytte venskaber blandt alle husets børn. Der er mulighed for at vælge de børn, man fungerer bedst sammen med, og efterhånden vil mange af børnene finde 'en bedste ven'. De fysiske rammer bliver udnyttet optimalt, og det giver plads til leg i alle kroge f.eks. under trappen, i køkkenet, på gangene og på badeværelset. Legen foregår i små og store grupper, hvor børnene har mulighed for at være i fred for de voksne. Det er i orden, at en gruppe børn ikke vil have flere med i deres leg, men afgørende, at det siges på en ordentlig måde.

Flere gange i løbet af børnehavebarnets tid i Hjarnøgade vil de deltage i venskabsgruppe. En aktivitet der tager udgangspunkt i at lære børne at være en god ven, at hjælpe hinande, at se hinandens resurser og skabe nye venskaber. Vores venskabgruppe tager udgangspunkt i Red barnets - Fri for mobberi.

Når barnet har fundet sine gode venner, hører vi dem ofte sige:
'Skal vi lege sammen?'
'Må jeg komme med dig hjem?'
'Vi spørger min mor og far, når de kommer.'
'Du må godt spise aftensmad hos mig.'
'Vi kan bare ringe.'
'Så må du komme hjem til mig en anden dag.'

Vi oplever næsten dagligt, at et barn går med et andet barn hjem. Nogle gange er det aftalt på forhånd, og andre gange ringer forældrene til hinanden herfra.

Vores rolle i forhold til legen er at inspirere, iagttage og støtte børnene. Vi skal være gode til at iagttage, hvad der sker i legen og i børnenes måde at være sammen på. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at det ikke altid er de samme, som bliver holdt udenfor. Det er vigtigt at støtte, hjælpe og skubbe på, hvor det er nødvendigt - evt. gennem en voksenstyret aktivitet. Det, som er vigtigt for os som voksne, er at være til stede, at være én, man kan stole på og få hjælp af, når man har brug for det.

Hjemmeside sponseret af 3d-empire Simon og Elliot's far